Arbochecklist

Checklist invullen

Een uitzendkracht moet de benodigde kwalificaties hebben om veilig en gezond te kunnen werken. Informatie over mogelijke risico’s die het werken met zich meebrengt is daarnaast ook belangrijk. Westerduin Personeelsbemiddeling is verplicht om voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de vereiste kwalificaties. Daarnaast moet de uitzendkracht geïnformeerd worden over mogelijk aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s, en hoe daarmee om te gaan.

Door de onderstaande arbochecklist in te vullen registreren wij de benodigde informatie.

De arbochecklist invullen

 

Hoe werkt het?

In de arbochecklist geeft de opdrachtgever aan met welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een uitzendkracht te maken kan krijgen. Er wordt ook direct vermeld welke maatregelen in het bedrijf zijn genomen om de risico’s te beperken. Dat moet duidelijk zijn voordat de uitzendkracht aan de slag gaat. Heb je hier als werkgever vragen over? Bel dan met een van onze collega’s.