Schuldhulpverlening

Je probeert overzicht te krijgen over je inkomsten en uitgaven. Met de onderstaande informatie proberen wij je te helpen met de juiste route.

Aanvragen

Voor hulp bij schulden kunt u zich melden bij uw gemeente. U kunt daar terecht voor een advies of een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. De gemeente kijkt of ze u kan helpen bij uw schulden. Dit heet een minnelijk traject. Kijk op de website van de gemeente waar je woont en vul hier de aanvraag in. Je kunt hun hier ook altijd over bellen indien dit fijner aanvoelt.

Melding bij gemeente voor hulp bij schulden

Nadat u zich gemeld heeft, krijgt u te horen wat u aan hulp bij schulden kunt verwachten. De gemeente vraagt u om informatie over uw financiële situatie. De gemeente stelt zelf vast of u recht heeft op schuldhulpverlening.

Veelgestelde vragen

Bij wie kan ik terecht voor hulp bij schulden?

Je moet je hiervoor melden bij de gemeente waar je woont. Na het melden krijgt je te horen wat voor hulp je kunt verwachten. De gemeente vraagt dan om informatie over je financiële situatie. De gemeente stelt zelf vast of je recht heeft op schuldhulpverlening.

Hoe lang moet ik wachten op schuldhulpverlening?

Binnen 4 weken nadat je een melding hebt gemaakt bij de gemeente, hoor je welke hulp je kunt verwachten.
De gemeente beslist binnen 8 weken na de melding of je hulp krijgt. Deze periode kan langer duren als de gemeente nog niet genoeg gegevens heeft over jouw geldzaken.

 

Krijg ik hulp bij bedreigende schulden?

Kom je door schulden in een bedreigende situatie? Dan moet de gemeente je binnen 3 dagen na de melding helpen. Een bedreigende situatie is bijvoorbeeld als je:

  • uit je huis wordt gezet;
  • gas, water of elektriciteit wordt afgesloten.

 

Wat betekent het minnelijk traject schuldhulpverlening?

Bij een minnelijk traject probeert de gemeente jouw schulden te regelen met alle schuldeisers. De gemeente kan hiervoor ook een schuldhulpverlener inschakelen. Een minnelijk traject betekent dat de schuldeisers vrijwillig meewerken aan een schuldregeling. Als je schuldeisers niet willen meewerken, kun je beroep doen op het wettelijke traject.

Schuldbemiddeling

Beslist de gemeente dat je in aanmerking komt voor een minnelijk traject? Dan benadert de gemeente jouw schuldeisers over de (gedeeltelijke) aflossing van de schulden. Dit heet schuldbemiddeling. Het verloop van dit traject hangt af van de medewerking van jouw schuldeisers.

Schuldsanering

De gemeente kan u ook een lening (saneringskrediet) geven waarmee je alle schulden aflost. Je hebt dan nog maar 1 schuld, namelijk bij de gemeente. Dit heet schuldsanering.

 

Wat houdt het wettelijk traject schuldhulpverlening in?

Is een minnelijk traject onmogelijk? Dan kun je aan de rechter om schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) vragen. Dit heet het wettelijk traject. Lees meer over de aanvraag bij de rechtbank van een wettelijke schuldsaneringsregeling.

 

Wanneer geen recht op schuldhulpverlening via gemeente

Als je illegaal in Nederland verblijft, heb je geen recht op schuldhulpverlening via de gemeente. Daarnaast kan jouw gemeente schuldhulpverlening weigeren als je:

  • niet aan eerder gemaakte afspraken houdt;
  • ernstig misdraagt tegen medewerkers van de gemeente;
  • fraude hebt gepleegd.

De gemeente beslist per geval over de weigering van schuldhulpverlening. Daarbij kijkt de gemeente naar je situatie.

 

Wil je bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente?

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeente over aanbod of weigering van schuldhulpverlening? Dan kun je daartegen bezwaar maken bij de gemeente zelf.

 

Heb je een klacht over schuldhulpverlening?

Heb je een klacht over de uitvoering van de schuldhulpverlening door jouw gemeente? Dan kun je deze indienen bij de gemeente zelf. De gemeente moet jouw klacht onderzoeken.

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente over jouw klacht? Dan kun je de klacht voorleggen aan de gemeentelijke of aan de Nationale ombudsman.