Menu

Nieuwsbericht

Veilig zakendoen met Westerduin

11-12-2018

U doet zaken met ons of wil zaken met ons gaan doen. En daar zijn wij blij mee! Westerduin heeft kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan en voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen voor een uitzendonderneming. Zo kunt u met een veilig gevoel flexibel personeel bij ons inlenen. We hebben de belangrijkste onderdelen voor u op een rijtje gezet.

  1. KvK registratie

Wij zijn geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 52836665

  1. Stichting Normering Arbeid (SNA)

De SNA beoordeelt Nederlandse uitzendbureaus volgens de NEN 4400-1 norm. Tweemaal per jaar wordt Westerduin gecontroleerd. Er wordt dan gekeken of we ons houden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de identificatieplicht, of er correct gefactureerd wordt en of er voldoende loonheffingen en/of BTW wordt betaald. U vindt ons SNA keurmerk onder het tabje formulieren.

Zakendoen met een SNA-gecertificeerd uitzendbureau betekent dat u niet aansprakelijk wordt gesteld als het uitzendbureau onvoldoende loonheffingen en BTW betaalt. U moet dan wel een deel van de factuur betalen op de G-rekening en voldoen aan andere voorwaarden van de vrijwaringsregeling. Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst, klik hier.

Onder het tabje Formulieren vindt u tevens onze WKA-verklaring, waarop wordt aangetoond dat de verschuldigde loonbelastingen en BTW zijn afgedragen.

  1. G-rekening

Westerduin is in het bezit van een G-rekening. Dat is een geblokkeerde rekening waarvan het saldo alleen kan worden gebruikt om loonheffingen en BTW te betalen aan de Belastingdienst. U vindt onze G-rekeningovereenkomst onder het tabje Formulieren.

  1. ABU of NBBU lidmaatschap

In de uitzendwereld zijn er twee grote brancheverenigingen; de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) en de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen), waarvan de ABU de grootste is. Als uitzendonderneming ben je vrij in de keuze wel of geen lid te worden van een brancheorganisatie. Een lidmaatschap wordt betaald met een jaarlijks contributiebedrag, wat een aantal voordelen met zich mee kan brengen. Bij een lidmaatschap ben je vervolgens verplicht de CAO van de betreffende brancheorganisatie te volgen. Zo volgt een NBBU lid de NBBU-cao en een ABU lid de ABU-cao. Uitzendondernemingen die ervoor kiezen geen lid te worden, volgen de ABU-cao, omdat de algemeen verbindend verklaard (Avv) is.

Westerduin heeft ervoor gekozen geen lid te worden van een brancheorganisatie en is daardoor ABU-volgend. Wij volgen hierbij de verplichtingen vanuit de ABU-cao en hebben ruime kennis en kunde in huis om onze administratie ook te controleren hierop. Daarnaast hebben we de ABU-cao geïncorporeerd in onze arbeidsovereenkomsten, waardoor de toepasselijkheid van deze CAO op de rechtsrelatie tussen een werkgever en een werknemer van toepassing is.

Op deze manier kunnen wij onze klanten de zekerheid en kwaliteit van de ABU bieden en hoeven we ons tarief niet te verhogen met de lidmaatschapskosten.

  1. Betaling aan de uitzendkrachten

Wij houden ons bij de betaling van uitzendkrachten aan het Wettelijk minimumloon. Daarnaast geldt dat uitzendkrachten dezelfde beloningen moeten krijgen als werknemers die bij u in dienst zijn en hetzelfde werk doen. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij weten wat uw werknemers krijgen. We vragen u dan ook altijd naar onderstaande regelingen binnen uw bedrijf:

  • Het brutoloon.
  • ATV of ADV.
  • Toeslag voor overwerk, onregelmatige uren, ploegenuren e.d.
  • Onkostenvergoeding binnen uw bedrijf.

 

  1. Facturatie

Westerduin factureert haar klanten wekelijks. Onze facturen voldoen aan de door de Belastingdienst gestelde eisen, zijn duidelijk, overzichtelijk en geven weer welke diensten u van ons hebt afgenomen.